Lista przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary (ZSP nr 11) spoza obwodu

 Lista kandydatów przyjętych do SP nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im.J.Nowary spoza obwodu

Dzieci z obwodu szkoły zostały przyjęte.

Terminy i zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 38 w Katowicach

na rok szkolny 2020/2021

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH – KROK PO KROKU (LINK)

Bezpośredni link do strony logowania: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add lub

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/News

INFORMUJEMY, ŻE

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 ROZPOCZNIE SIĘ  23 marca i potrwa do  3 kwietnia br.

W tym okresie zapraszamy na stronę rekrutacji:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

Nr telefonu dostępny od dnia 23 kwietnia w godzinach 8.00-16.00

                                                   888 543 568

 

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w oparciu o następujące kryteria ustalone przez PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

(ZARZĄDZENIE NR 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.)

L.P. KRYTERIA PUNKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Zamieszkanie kandydata na terenie Katowic. 32 Oświadczenie rodzica/ opiekuna o zamieszkaniu na terenie Katowic
2. Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru. 16
3. Spełnianie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w szkole pierwszego wyboru. 14
4. Ubieganie się o przyjęcie do kl. 1 w szkole położonej w odległości 3 km. Od miejsca zamieszkania kandydata. 4 Oświadczenie rodzica/ opiekuna  o zamieszkaniu dziecka w odległości 3 km od szkoły
5. Rozliczenie przez rodziców podatku dochodowego w US na terenie Katowic. 2 Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą US, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)
6. Wielodzietność rodziny kandydata. 1 Oświadczenie rodzica/ opiekuna o wielodzietności
7. Niepełnosprawność kandydata. 1 Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności
8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata/prawnego opiekuna. 1
9. Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata/prawnego opiekuna. 1
10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata/prawnego opiekuna. 1
11. Samotne wychowywanie dziecka. 1 Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 1 Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą

W przypadku, gdy rodzic nie przedłoży wymaganych  dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz      w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych  w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 Terminy:

  • 23.03. 2020 do 3.04. 2020-  zgłoszenie kandydata/ złożenie wniosków
  • 23.03 – 6.04. 2020 – weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły podstawowej
  • 23.04. 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
  • 23.04 – 5.05.2020r. złożenie przez rodziców zakwalifikowanych uczniów pisemnego potwierdzenia woli  przyjęcia  dziecka do szkoły ( oświadczenie woli)
  • 7.05. 2020r. ogłoszenie   ostatecznej  listy przyjętych uczniów.