ADMTESCO
1. Cele i założenia:

Akademia dla Młodych jest programem łączącym naukę z zabawą, który wykorzystuje interaktywne warsztaty i naukę online. Pomaga on młodym ludziom rozwijać kluczowe umiejętności w życiu i pracy. Program adresowany jest do osób w wieku 14-26 lat. Umożliwia im on nabycie umiejętności, które przygotują ich do pracy zawodowej bez względu na ścieżkę kariery, którą będą chcieli podążać.

2. Adresaci:

Uczniowie klas gimnazjalnych
Nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna

3. Formy realizacji:

Realizacja scenariuszy podczas godzin wychowawczych
Rozpowszechnianie informacji na temat programu
Organizacja szkolenia dla nauczycieli

4. Czas realizacji:

Cały rok szkolny

5. Koordynator:

Hanna Marszałek

Program realizujemy od 2015 roku we współpracy z TESCO Polska.

Opracowanie pedagog szkolny: Hanna Marszałek