Inspektor Ochrony Danych:

TOMASZ PTAK

e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

tel. 32-6061323

 

Informacje o przetwarzaniu danych:

Administratorem danych osobowych jest

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 im. Józefa Nowary

reprezentowana przez Dyrektora, panią Beatę Skuzę
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Jana Wantuły 11,
e-mail: sekretariat@sp38.katowice.pl, tel.: 32 2029114

 

W sprawach związanych z  danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, panem

Tomaszem Ptak pod numerem telefonu +48 32 6061323

 

Dane będą przetwarzane w celach określonych w rejestrze czynności przetwarzania dostępnym w sekretariacie Placówki.

 

Dane mogą być udostępniane odbiorcom określonym w rejestrze czynności przetwarzania.

 

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej oraz w rejestrze czynności przetwarzania.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej  wycofania w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

Podanie danych w zakresie wymaganym prawem, jest warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji, korzystania z oferty edukacyjno-wychowawczej, realizacji umowy o pracę, korzystania ze świadczeń socjalnych i podobnych. W niektórych przypadkach podanie danych jest wymogiem prawnym.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

 

Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, za wyjątkiem danych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, podczas którego system podejmuje decyzję o wytypowaniu kandydata na ucznia na podstawie kryteriów określonych w zasadach rekrutacji.