Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w terminie od 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku

Link do logowania

https://katowice.elemento.pl

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowe szkoły podstawowej w terminie od 10 do 19 maja 2021 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021-2022

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021-2022