Cele i założenia:

 • zwiększanie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie
 • edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków
 • kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodzin
 • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wystawy, happeningi

Adresaci:

 • młodzież gimnazjalna
 • rodzice
 • społeczność lokalna

Formy realizacji:

 • konkursy plastyczne
 • zajęcia plastyczne i organizowanie wystaw
 • wykłady o tematyce prozdrowotnej ( lekcja biologii, chemii, wf)
 • prelekcje pielęgniarki szkolnej

Czas realizacji:

 • cały rok szkolny
 • zajęcia realizowane są na lekcjach wychowawczych, biologii chemii, wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych

Koordynator:

Magdalena Dybał-Nowakowska
Program jest realizowany od roku szkolnego 2008/2009, pod patronatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Stowarzyszenia „Polskiej Federacji Producentów Żywności”.

Jesteś tym, co jesz

Do pobrania:

Trzymaj formę_informator

Trzymaj formę_plakat