DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

W GIMNAZJUM NR 18

z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JÓZEFA NOWARY W KATOWICACH

W ramach doradztwa edukacyjno- zawodowego nauczyciele Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Katowicach podejmują następujące działania na rzecz ucznia, rodziców i nauczycieli:

 • diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole
 • zajęcia warsztatowe służące uświadamianiu uczniom konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej
 • zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwoj i karierę zawodową
 • zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania
 • gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowej (o zawodach, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia)
 • spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy- promowanie dobrych wzorców
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • wycieczki zawodoznawcze
 • udział w targach edukacyjnych, dniach otwartych, organizacji dni otwartych szkoły
 • organizacja konsultacji z doradcą na terenie szkoły bądź kierowanie do doradców edukacyjno- zawodowych poza szkołą
 • stworzenie i aktualizowanie na stronie internetowej szkoły centra informacji edukacyjno- zawodowej
 • realizacja podczas godzin wychowawczych programów „TESCO akademia dla młodych”, „Interwencje edukacyjna bliżej”, „Rozwijam skrzydła”, „Drogi zawodowe”, itp.
 • prowadzenie godzin wychowawczych w oparciu o materiały KOWEZiU

W ramach podejmowanych działań szkoła współpracuje z:

 • Młodzieżowym Centrum Kariery
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Katowicach
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach programu „PALM postaw na siebie”

Do pobrania

Opracowanie pedagog szkolny: Hanna Marszałek