Gimnazjum nr 18 to placówka, która kontynuuje chlubne tradycje Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostuchnie a w latach 1981-1999- Szkoły Podstawowej nr 38 w Katowicach. Początek szkolnictwa w Kostuchnie sięga swymi korzeniami XIX w. Budynek z 1895 r. mieścił pierwotnie 4 izby lekcyjne, a po rozbudowie Budynek_1na początku XX w. 8 izb. W skład grona pedagogicznego wchodziło pięcioro nauczycieli.
Szczególnie trudny dla polskich nauczycieli i uczniów był okres wojny i okupacji. Polscy nauczyciele opuścili Kostuchnę, a Niemcy, którzy poczuli się gospodarzami, zmuszali dzieci do mówienia wyłącznie w języku niemieckim. 27 stycznia 1945 r. Kostuchna została wyzwolona, a już 26 lutego tegoż roku rozpoczęto przygotowania do otwarcia nowego roku w polskiej szkole. Naukę rozpoczęto 5 marca. Funkcję kierownika pełnił wówczas Michał Czurczak. Praca była trudna. Budynek doprowadzony do ruiny, zniszczony sprzęt oraz problemy wychowawcze z młodzieżą to najważniejsze sprawy, które musieli rozwiązać kolejni kierownicy szkoły: Joanna Cisek a od 1957 r. Mieczysław Zwoliński.
Mijały lata, miejscowość rozwijała się, przybywało mieszkańców. Stary budynek szkolny, który liczył około 70 lat, nie spełniał już dostatecznie swych funkcji. Zaczęły się starania o budowę nowego obiektu. Wieloletnie zmagania zostały zakończone uwzględnieniem budowy nowej placówki oświatowej w planie 5-letnim na lata 71-75. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, a w szczególności dyrektora szkoły mgr Mieczysława Zwolińskiego, 1.09.1981 r. w nowo wybudowanej szkole, mogła się odbyć pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego. To były piękne chwile, radość budziły szerokie, Budynek_2jasne korytarze, słoneczne klasy, stołówka, a największą piękna, duża sala gimnastyczna.
W 1985 r. odszedł na emeryturę długoletni dyrektor szkoły mgr M. Zwoliński, a funkcję dyrektora pełniła mgr Jadwiga Musioł.Od 1 stycznia 2000 roku funkcję dyrektora pełni mgr Barbara Chudy.
1 września 1999 r. w związku z reformą oświatową nasza placówka stała się Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 18, a od 1 września 2004 Gimnazjim nr 18 w Katowicach.Budynek_3
W ostatnich latach w szkole zmodernizowano sale lekcyjne, urządzono pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, izbę regionalną. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe; w komputery z dostępem do internetu wyposażone są także biblioteka i świetlica szkolna. Szkoła posiada dużą salę gimnastyczną z bogatym sprzętem sportowym oraz nowym zapleczem sanitarnym, oraz kompleks boisk z nawierzchnią syntetyczną.Infrastruktura szkoły jest stale modernizowana.