szkola_bezpiecznego_internetu
1.Cele i założenia:

 • edukacja młodzieży, rodziców i nauczycieli nt. zagrożeń płynących z Internetu
  kształtowanie nawyków właściwego korzystania z Internetu do codziennych potrzeb

2. Adresaci:

 • młodzież gimnazjalna
 • społeczność lokalna

3.Formy realizacji:

 • pogadanki, wykłady
 • filmy
 • ulotki
 • konkursy
 • organizacja  miesiąca bezpiecznego internetu

4. Czas realizacji:

 • cały rok szkolny

5. Koordynator:

 • Beata Skuza
 • Gabriela Przyłucka
 • Magdalena Dybał- Nowakowska

Program realizujemy od lutego 2010r.