Dyrektor szkoły:
Beata Skuza

Wicedyrektor:
Anna Kuczek