Rada Rodziców

 

Szanowni Państwo, wpłaty na rzecz  Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Katowicach  proszę przekazywać na konto:

 

39 8436 0003 0000 0026 8020 0001