Inspektor Ochrony Danych

TOMASZ PTAK

e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

tel. 32-6061323