ŚRODOWISKOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„KOSTUCHNA OTWARTA DLA MŁODYCH”

1.Cele i założenia:

 • zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • rozwijanie zdolności plastycznych
 • poznanie ciekawych miejsc Polski
 • kształtowanie kulturalnych postaw młodzieży
 • rozwijanie umiejętności językowych
 • wyrównywanie szans edukacyjnych

2. Adresaci:

 • młodzież gimnazjalna
 • społeczność lokalna

3.Formy realizacji:

 • zajęcia na teranie szkoły (sportowe, plastyczne, językowe, przedmiotowe)
 • wycieczki krajoznawczo turystyczne
 • wyjścia do kina, teatru, na wystawy

4. Czas realizacji:

 • cały rok szkolny, zajęcia realizowane są popołudniami lub w dni wolne od nauki

5. Koordynator:
Katarzyna Walczak
Program jest realizowany od 2001r. z funduszy Miasta Katowice.