„MIEJSKA DŻUNGLA”
Projekt ZHP, URZĘDU MIASTA KATOWICE -WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.Cele i założenia:

 • zapoznanie uczniów z problemami osób niepełnosprawnych
 • kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych
 • uświadomienie uczniom znaczenia wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób uprzywilejowanych

2. Adresaci:

 • młodzież gimnazjalna
 • rodzice
 • społeczność lokalna

3.Formy realizacji:

 • happening
 • prace plastyczne, literackie
 • konkurs fotograficzny
 • prezentacja multimedialna

4. Czas realizacji:

 • cały rok szkolny

5. Koordynator:

Magdalena Dybał-Nowakowska

Projekt „ Miejska Dżungla” realizujemy od 2008 roku.