Logo trzeźwy umysł

1.Cele i założenia:

 • ogólnopolska kampania realizowana w naszej szkole od wielu lat. Konkursy przeprowadzane są podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki w miesiącu czerwiec
 • promowanie profilaktyki uzależnień
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • upowszechnienie wśród młodzieży wzorców (autorytetów) oraz postaw prozdrowotnych
 • integracja klasy

2. Adresaci:

 • młodzież gimnazjalna
 • społeczność lokalna

3.Formy realizacji:

 • konkursy plastyczne, literackie
 • rozwiązywanie ulotek konkursowych
 • organizowanie wystaw
 • konkurencje sportowe

4. Czas realizacji:

maj-czerwiec

5. Koordynator:

 • Magdalena Dybał-Nowakowska
 • Hanna Marszałek
 • Agata Siwy

Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji. Kampania cieszy się dużym zainteresowaniem, gimnazjaliści chętnie uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych. Poprzez zabawę realizują założone cele.