WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 ROK

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

JĘZYK POLSKI WYNIK ŚLĄSKA WYNIK KATOWIC WYNIK SZKOŁY
wynik średni

(w %)

64,12 67,68 78,83
wynik w skali staninowej 5 stanin

poziom średni

6 stanin

poziom wyżej średni

9 stanin

poziom najwyższy

   

EGZAMIN Z MATEMATYKI

MATEMATYKA WYNIK ŚLĄSKA WYNIK KATOWIC WYNIK SZKOŁY
wynik średni

(w %)

44,74 48,69 67,00
wynik w skali staninowej 5 stanin

poziom średni

6 stanin

poziom wyżej średni

9 stanin

poziom najwyższy

 

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

JĘZYK ANGIELSKI WYNIK ŚLĄSKA WYNIK KATOWIC WYNIK SZKOŁY
wynik średni

(w %)

60,23 67,01 81,75
wynik w skali staninowej 6 stanin

poziom wyżej średni

7 stanin

poziom wysoki

8 stanin

poziom bardzo wysoki