Plan pracy samorządu uczniowskiego 2019/2020

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI
WRZESIEŃ Opracowanie planu Samorządu Uczniowskiego –   zebranie kandydatów do samorządu

–   ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

– kampania wyborcza i przeprowadzenie wyborów

PAŹDZIERNIK Spotkanie organizacyjne –   Zebranie Samorządu

–   Podział SU na sekcje i określenie zadań każdej z nich

  Dzień postaci z bajek (18.X) – Konkurs na zdjęcie z najśmieszniejszą miną

– dzień różowego ubioru

 

Festiwal dyni połączony

Z halloween (strój) 29.10

–   Organizacja konkursu na najlepszy kostium –
LISTOPAD Obchody Narodowego Święta Niepodległości –   Udział przedstawicieli Samorządu w uroczystościach kościelnych

–   Przygotowanie gazetki szkolnej

Dzień życzliwości (8.XI)

 

 

 

15..11

– dzień żółtego ubioru

 

 

 

Dzień wąsa

Dzień pluszowego misia (22.XI) – przynosimy pluszowe misie
 

 

 

 

GRUDZIEŃ

Dzień św. Mikołaja –   Wybranie osób przebranych za Mikołaja i Elfy, które będą odwiedzać klasy rozdając cukierki

–   Przygotowanie gazetki szkolnej

 

7.12 Dzień białych skarpetek
Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza –   Przygotowanie puszek

–   Zliczenie zebranych funduszy

STYCZEŃ  
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w I semestrze –   Złożenie sprawozdania z działalności SU
LUTY Walentynki –   Uruchomienie poczty walentynkowej

–   Przygotowanie gazetki szkolnej

MARZEC Dzień Kobiet –   Przygotowanie gazetki szkolnej
Dzień szczęścia – szczęśliwy numerek dla wszystkich
Dzień wiosny – ubieramy się na zielono

– dekoracja drzwi

Dzień skarpetek nie do pary – Zakładamy skarpetki nie do pary

Plakaty z informacjami o zespole downa

Wielkanoc Poszukiwanie ukrytych zajączków
KWIECIEŃ Dzień dziwnych fryzur
  Dzień guzika (szkolne rozgrywki)
  Dzień czekolady – dzień czekolady
Maj Święto Konstytucji 3 Maja –   Przygotowanie gazetki szkolnej
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2019/20 –   Podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania

W CIĄGU ROKU:

  • Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego
  • Prowadzenie konkursu „Superklasa”
  • Współdziałanie z Rada Pedagogiczną, Dyrekcją, biblioteką i świetlicą szkoły i kołem wolontariatu
  • Udział w akcjach charytatywnych
  • Patronowanie uroczystościom gimnazjalnym i państwowym
  • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy

Opracował Samorząd Uczniowski