W tym roku szkolnym uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej mieli okazje uczestniczyć w projekcie Megamisja fundacji Orange, którego celem było podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów. W ramach realizowanych misji uczniowie mieli zajęcia na temat korzystania z informacji w internecie, bezpieczeństwa i komunikacji w mediach, programowania, kreatywnego korzystania z mediów, odpowiedzialności prawnej, ochrony wizerunku i praw autorskich, net-etykiety. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy, krótkich tematycznych zabaw z wykorzystaniem dostępnych na stronie projektu materiałów. Na zakończenie opiekun projektu przeprowadził jeszcze dodatkowe zajęcia z zakresu programowania i efektywnego wykorzystania czasu wolnego. Dzięki udziałowi w projekcje dzieci podniosły swoje umiejętności w zakresie poruszania się w świecie mediów i internetu.