W roku szkolnym 2019/2020 wszystkie zastępstwa są podawane do wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.