W naszej szkole idea wolontariatu realizowana jest już od dawna a od zeszłego roku w działania na tym gruncie zaangażowały się klasy i ich wychowawcy.  Prawie każda z klas w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowała co najmniej jedno działanie o charakterze wolontaryjnym.  Uczniowie pod opieką swoich wychowawców zrealizowali  następujące działania: zbiórka nakrętek, wyjście do rodzinnego domu seniora, zbiórka środków opatrunkowych, herbaty, artykułów plastycznych, pomoc dla schroniska dla zwierząt, zaangażowanie w koncert charytatywny „Gwiazdka dla każdego”. W ramach działań  Koła Wolontariatu odbyły się następujące akcje: zbiórka maskotek i przeprowadzenie loterii, z której dochód przeznaczony był na pomoc dzieciom z Republiki Środkowej Afryki, zbiórka zabawek gier, książek materiałów plastycznych przeznaczonych dla dzieci przebywających w hospicjum-przy współpracy z fundacją „Mam marzenie”, wykonanie kartek świątecznych dla chorych i seniorów z naszej dzielnicy w ramach ogólnopolskiej akcji MEN „Razem na święta”, jasełka i kolędowanie w przedszkolu, w domach ludzi starszych i chorych, do których zostaliśmy zaproszeni, zebrane pieniądze zostały przekazane na ogólnoświatową akcję ogłoszoną przez papieża Franciszka „Na pomoc Amazonii”. Mamy nadzieje również w tym roku  idea szkolnego wolontariatu będzie realizowana przez wszystkie klasy. Swoją akcję rozpoczęła już klasa 3a, do końca września trwa zbiórka karmy smyczy, kocyków dla zwierząt ze schroniska. Dary należy składać do pudła przy schodach na parterze. Zapraszamy również chętnych do działalności w szkolnym kole wolontariatu, którego opiekunami są panie Bożena Dolina i Magdalena Dybał_Nowakowska.