Uczniowie, którzy otrzymali sprawności w ogólnopolskim konkursie czytelniczym „Wielka Liga Czytelników”, mogą ubiegać się o ocenę bardzo dobrą z aktywności z języka polskiego. Przypominam, iż uczeń uzyskuje sprawność za każdy rozwiązany test od 80 pkt przy max. 100 pkt. Dla uczniów, którzy uzyskali 6 sprawności, w najbliższym czasie zostanie podany tytuł książki, na podstawie którego zostaną przeprowadzone eliminacje do miejskiego etapu konkursu.

 

koordynator szkolnego etapu konkursu

Magdalena Misiak