W dniu 6 lutego uczniowie klasy III E III A gimnazjum uczestniczyli w warsztatach regionalnych przygotowanych przez V LO w Katowicach. Dodatkowo mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły oraz zajęciach pozalekcyjnych i możliwościach poszerzających horyzonty intelektualne uczniów. Wcześniejsze ankiety oraz wizyta naszych uczniów w szkole, niektórych utwierdziła  o ewentualnej decyzji kontynuowania nauki w liceum.