Szanowni Państwo !
Z radością informuję, że od poniedziałku 22 stycznia uruchamiamy stołówkę szkolną. Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3 zł.
Opłat należy dokonywać przelewem nr konta
PKO BP 09 1020 2313 0000 3402 0573 2815
Na przelewie należy wpisać:
nazwisko i imię dziecka, tytuł wpłaty: obiady za miesiąc – I-II/2018r. SP 38
Opłat dokonujemy za miesiąc z góry
Opłata za okres 22.01 – 28.02 (Z WYŁĄCZENIEM FERII ZIMOWYCH)
18 dni x 3 zł = 54 zł
Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres
sekretariat@sp38.katowice.pl

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem stołówki szkolnej, który został zamieszczony na stronie internetowej
www.sp38.katowice.pl

Rodzice którzy zgłosili dziecko do udziału w akcji Zima w mieście w terminie od 29.01-02.02 mają możliwość wykupienia obiadów. Wpłaty prosimy dokonać na wyżej podane konto w kwocie 69 zł (opłata za obiady od 22.01 do 28.02 wraz z 1 tygodniem ferii.
Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres
sekretariat@sp38.katowice.pl