Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 

TERMIN

ZADANIA FORMY REALIZACJI
WRZESIEŃ Opracowanie planu Samorządu Uczniowskiego –   zebranie kandydatów do samorządu

–   ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

– kampania wyborcza i przeprowadzenie wyborów

PAŹDZIERNIK Spotkanie organizacyjne –   Zebranie Samorządu

–   Podział SU na sekcje i określenie zadań każdej z nich

Dzień uśmiechu (6.X) – Konkurs na zdjęcie z najśmieszniejszą miną

– dzień różowego ubioru

Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie klas I –   Przygotowanie gazetki szkolnej

– pomoc w przygotowaniu akademii

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt – Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu
Halloween –   Organizacja konkursu na najlepszy kostium – osoby przebrane są zwolnione z pytania

–   Przygotowanie gazetki szkolnej

 

LISTOPAD Obchody Narodowego Święta Niepodległości –   Udział przedstawicieli Samorządu w uroczystościach kościelnych

–   Przygotowanie gazetki szkolnej

Dzień życzliwości (21.XI) – dzień żółtego ubioru

– Konkurs na plakat propagujący kulturalne i grzeczne zachowanie

Dzień pluszowego misia (24.XI) – przynosimy pluszowe misie
GRUDZIEŃ
Dzień św. Mikołaja –   Wybranie osób przebranych za Mikołaja i Elfy, które będą odwiedzać klasy rozdając cukierki

–   Przygotowanie gazetki szkolnej

– Poszukiwanie ukrytych Mikołajów

W świątecznym nastroju –   Przygotowanie kartek bożonarodzeniowych dla osób pracujących w szkole

–   Przygotowanie świątecznej gazetki szkolnej

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza –   Przygotowanie puszek

–   Zliczenie zebranych funduszy

STYCZEŃ Włączenie się w akcje „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” –   Sprzedaż serduszek i zbiórka datków do puszek

 

 

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w I semestrze –   Złożenie sprawozdania z działalności SU
LUTY Walentynki –   Uruchomienie poczty walentynkowej

–   Przygotowanie gazetki szkolnej

MARZEC Dzień Kobiet –   Przygotowanie gazetki szkolnej

–   Przygotowanie życzeń dla wszystkich kobiet pracujących w szkole

 Dzień Mężczyzn –   Przygotowanie gazetki szkolnej

–   Przygotowanie życzeń dla wszystkich mężczyzn pracujących w szkole

Dzień szczęścia – szczęśliwy numerek dla wszystkich
Dzień wiosny – ubieramy się na zielono

– dekoracja drzwi

Dzień skarpetek nie do pary – Zakładamy skarpetki nie do pary

Plakaty z informacjami o zespole downa

Wielkanoc –   Przygotowanie życzeń świątecznych dla Rady Pedagogicznej

Poszukiwanie ukrytych zajączków

– Ukrycie czekoladowych jajek w klasach I-III

KWIECIEŃ Prima Aprilis –   Przygotowanie gazetki szkolnej
Dzień zdrowia (7.IV) Sprzedaż warzyw i owoców
Dzień czekolady (12.IV) – dzień czekolady
Dzień samorządności – przeprowadzenie zajęć dla najmłodszych przez starsze roczniki
Maj Święto Konstytucji 3 Maja –   Przygotowanie gazetki szkolnej
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2015/16

–   Podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania

 

W CIĄGU ROKU:

  • Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego
  • Prowadzenie konkursu „Superklasa”
  • Współdziałanie z Rada Pedagogiczną, Dyrekcją, biblioteką i świetlicą szkoły i kołem wolontariatu
  • Udział w akcjach charytatywnych
  • Patronowanie uroczystościom gimnazjalnym i państwowym
  • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy

Opracował Samorząd Uczniowski