Informujemy, że ogłoszone zostały terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkoły podstawowej i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Szczegółowe harmonogramy zostały umieszczone w zakładce RODZICE – REKRUTACJA. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z tymi dokumentami i uwzględnienie podanych w nich zakresów czasowych powiązanych z Państwa konkretnymi działaniami. Ich zachowanie umożliwi sprawny przebieg procesu rekrutacyjnego.