„MIEJSKA DŻUNGLA”
Projekt ZHP, URZĘDU MIASTA KATOWICE -WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.Cele i założenia:

  • zapoznanie uczniów z problemami osób niepełnosprawnych
  • kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych
  • uświadomienie uczniom znaczenia wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób uprzywilejowanych

2. Adresaci:

  • młodzież gimnazjalna
  • rodzice
  • społeczność lokalna

3.Formy realizacji:

  • happening
  • prace plastyczne, literackie
  • konkurs fotograficzny
  • prezentacja multimedialna

4. Czas realizacji:

  • cały rok szkolny

5. Koordynator:

Magdalena Dybał-Nowakowska

Projekt „ Miejska Dżungla” realizujemy od 2008 roku.