Od 1 września 2018 r. plan jest dostępny wyłącznie w dzienniku elektronicznym.