30 stycznia miał miejsce w naszej szkole II etap szkolnego konkursu wiedzy „Źródła Star Wars”. W dniu 14 listopada pierwszy etap konkursu , wyłonił kandydatów, którzy rywalizowali ze sobą o miejsce na podium. Wśród kilkunastu uczestników największą wiedzą z zakresu gwiezdnych wojen wykazali się: Paweł Mildner z klasy III A, który otrzymał maksymalną ilość punktów, II miejsce zdobył  Beniamin Dolega z klasy VIII A, III miejsce uzyskał Kacper Jazgar z klasy VI A oraz wyróżnienie zdobył Michał Kuczek z klasy IV A.

Autorem pytań dla dwóch etapów konkursu był Janek Przyłucki z klasy V B, któremu gratulujemy ogromnej wiedzy i zaangażowania w organizację konkursu.