HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  • Podręczniki szkolne są przyjmowane jako komplety.
  • Nie zwracamy ćwiczeń.
  • Każdy podręcznik jest podpisany przez ucznia.
  • Zwrot podręczników i innych materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej odbywać się będzie, według ustalonego poniżej harmonogramu. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany poprzez platformę TEAMS w zakładce pliki w jakich ściśle ustalonych godzinach będzie mógł dokonać zwrotu.
  • Prosimy o usunięcie foliowych okładek, usunięcie ewentualnych zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książek – wyprostowane kartki, sklejone rozdarcia.
  • Przyniesione podręczniki, książki oraz inne materiały biblioteczne będą weryfikowane pod kątem zniszczeń po upływie obowiązkowej kwarantanny.
  • W przypadku zniszczenia, zagubienia lub nieoddania podręczników rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do odkupienia podręcznika/podręczników w ustalonym przez bibliotekarza terminie, o czym rodzic zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

 

   Podręczniki będą przyjmowane w dniach:

 

DATA KLASA GODZINY
15.06.2020 I A 7.30 – 18.00
10.06.2020 I B 7.30 -18.00
17.06.2020 I C 7.30 – 18.00
19.06.2020 II A 7.30 – 18.00
16.06.2020 II B 7.30 – 18.00
09.06.2020 III A 7.30 -18.00
18.06.2020 III B 7.30 – 18.00