HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DLA KLAS IV – VII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Podręczniki szkolne są przyjmowane jako komplety.

  2. Nie zwracamy ćwiczeń.

  3. Każdy podręcznik jest podpisany przez ucznia.

  4. Zwrot podręczników i innych materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej odbywać się będzie, według ustalonego poniżej harmonogramu. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany poprzez platformę TEAMS w zakładce pliki w jakich ściśle ustalonych godzinach będzie mógł dokonać zwrotu.

  5. Prosimy o usunięcie foliowych okładek, usunięcie ewentualnych zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książek – wyprostowane kartki, sklejone rozdarcia.

  6. Przyniesione podręczniki, książki oraz inne materiały biblioteczne będą weryfikowane pod kątem zniszczeń po upływie obowiązkowej kwarantanny.

  7. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub nieoddania podręczników rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do odkupienia podręcznika/podręczników w ustalonym przez bibliotekarza terminie, o czym rodzic zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Podręczniki i książki będą przyjmowane w dniach:

DATA

KLASA

GODZINY

08.06.2020 IV A 14.00 – 17.00
10.06.2020 V A 12.00 – 17.00
15.06.2020 V B 12.00 – 17.00
17.06.2020 VI A 12.30 – 17.00
19.06.2020 VI B 12.30 – 17.00
22.06.2020 VII A 12.30 – 17.00

nauczyciel – bibliotekarz: mgr Magdalena Misiak