Szanowni Państwo,
informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Marszałka
Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych
przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie
trwania ferii zimowych w województwie śląskim, tj. od 9 do 24 lutego 2019
roku. Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym
czasie na terenie naszego województwa uprawnia ważna legitymacja szkolna
szkół z obszaru całej Polski. Więcej szczegółowych informacji w tej sprawie
znajduje się na stronie www.slaskie.pl – zakładka Kolej na ferie.