Luty to nie tylko czas zakochanych, ale także miesiąc działań mających na celu inicjowanie i propagowanie bezpiecznego dostępu dzieci do internetu. Przy tej okazji w klasach młodszych wychowawcy przeprowadzili zajęcia związane z tematyką bezpieczeństwa i korzystania z zasobów internetowych. Zajęcia miały na celu wskazanie zagrożeń, zasad bezpiecznego poruszania i komunikowania się w sieci. Uczniowie w ramach realizacji przez szkołę ogólnopolskiego programu MegaMisja, którego celem jest podniesienie informatycznej wiedzy i świadomości uczniów, mogli skorzystać z dostępnych materiałów i prezentacji. Każdy z uczniów otrzymał także „Umowę o korzystaniu z Internetu” kontrakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem, który może służyć jako pomoc w rozmowie z dzieckiem nt. bezpiecznego korzystania z internetu.