O tym,że nasi uczniowie są zdolni wszyscy wiemy,tych najzdolniejszych z klas I i II doceniono i nagrodzono w czasie apelu, który odbył 07.02. Najpierw wręczono dyplomy uznania i upominki laureatom konkursów plastycznych: „Jestem bezpieczny w drodze do szkoły” oraz „Ozdabiamy Święta”,a także konkursu wiedzy o prawach dziecka. Następnie na środek poproszeni zostali drugoklasiści, którzy w zeszłym roku otrzymali odznakę wzorowego ucznia,aby zaprezentować młodszym kolegom,czym jest ta odznaka,a także co się wiążę z jej przyznaniem.Pani dyrektor Beata Skuza wręczyła nominacje do odznaki Wzorowego Ucznia dzieciom,które w mijającym semestrze wykazały się przykładnym zachowaniem,koleżeńską postawą i dobrymi wynikami w nauce. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i przypominamy,że każdy z was może zostać Wzorowym Uczniem!